Sản phẩm đang giảm giá

1.850.000 1.665.000-10%
1.950.000 1.755.000-10%
13.800.000 11.730.000-15%
10.968.000 9.323.000-15%
1.390.000 1.250.000-10%
3.890.000 3.500.000-10%
2.090.000 1.880.000-10%

Bếp từ

Bếp từ kết hợp

15.800.000 13.430.000-15%
12.700.000 11.430.000-10%
12.500.000 11.250.000-10%
8.990.000 8.091.000-10%
13.800.000 11.040.000-20%
10.800.000 8.640.000-20%
23.980.000 19.484.000-19%
17.980.000 14.384.000-20%

Chậu rửa chén đĩa

6.680.000 5.678.000-15%
6.880.000 5.848.000-15%
10.950.000 9.307.500-15%
8.780.000 7.463.000-15%
9.380.000 7.973.000-15%
12.800.000 10.880.000-15%
4.290.000 3.646.500-15%

Các đối tác lớn

logo-bosch
logo-cata
logo-chef
logo-dmestik
logo-fagor
logo-fujoh
logo-hafle
logo-teka