Sản phẩm đang giảm giá

15.380.000 12.300.000-20%
4.900.000 4.410.000-10%
23.990.000 20.390.000-15%
25.517.455 21.689.836-15%
31.408.364 26.697.109-15%
56.935.636 48.395.290-15%
22.572.000 19.180.000-15%
19.900.000 16.900.000-15%

Bếp từ

25.517.455 21.689.836-15%
31.408.364 26.697.109-15%
56.935.636 48.395.290-15%
22.572.000 19.180.000-15%
19.900.000 16.900.000-15%
16.900.000 15.210.000-10%
13.700.000 10.960.000-20%
13.900.000 11.120.000-20%
13.900.000 11.120.000-20%
12.900.000 10.320.000-20%
16.900.000 13.520.000-20%

Máy rửa chén gia đình

Chậu rửa chén đĩa

6.680.000 5.678.000-15%
6.880.000 5.848.000-15%
10.950.000 9.307.500-15%
8.780.000 7.463.000-15%
9.380.000 7.973.000-15%
12.800.000 10.880.000-15%
4.290.000 3.646.500-15%

Các đối tác lớn

logo-bosch
logo-cata
logo-chef
logo-dmestik
logo-fagor
logo-fujoh
logo-hafle
logo-teka