Sản phẩm đang giảm giá

Bếp từ

13.700.000 10.960.000-20%
13.900.000 11.120.000-20%
13.900.000 11.120.000-20%
12.900.000 10.320.000-20%
16.900.000 13.520.000-20%

Bếp từ kết hợp

Chậu rửa chén đĩa

6.680.000 5.678.000-15%
6.880.000 5.848.000-15%
10.950.000 9.307.500-15%
8.780.000 7.463.000-15%
9.380.000 7.973.000-15%
12.800.000 10.880.000-15%
4.290.000 3.646.500-15%

Các đối tác lớn

logo-bosch
logo-cata
logo-chef
logo-dmestik
logo-fagor
logo-fujoh
logo-hafle
logo-teka