Thanh toán

Thông tin thanh toán

Việt Nam

Đơn hàng của bạn

Sản phẩmTạm tính
Tay nắm cánh tủ dạng thanh 2,5m EDEL TA03.2500  × 1 552.500
Tạm tính552.500
Giao hàng Giao hàng miễn phí
Tổng552.500
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách chính sách riêng tư.