1 slide
1 slide
1 slide
1 slide

Combo quà tặng khuyến mại lên đến 44%

Combo quà tặng khuyến mại lên đến 42%

Hè đã đến, ngập tràn ưu đãi khi mua bếp tại SGhome

Chương trình ưu đãi cực khủng tại SGHomeKitchen

Sản phẩm đang giảm giá

3.600.000 2.880.000-20%
9.000.000 6.750.000-25%
8.000.000 6.000.000-25%
12.500.000 9.375.000-25%
10.000.000 7.500.000-25%
11.500.000 8.625.000-25%
18.500.000 13.875.000-25%
13.000.000 9.750.000-25%
16.000.000 12.000.000-25%
16.500.000 12.375.000-25%
11.500.000 8.625.000-25%
12.000.000 9.000.000-25%

Bếp từ

24.970.000 18.723.000-25%
12.000.000 9.000.000-25%
18.200.000 13.650.000-25%
10.000.000 7.500.000-25%
18.000.000 13.500.000-25%
16.000.000 12.500.000-22%
17.000.000 12.750.000-25%
11.380.000 9.104.000-20%
9.990.000 7.992.000-20%
12.380.000 9.904.000-20%
5.890.000 4.712.000-20%
6.890.000 5.512.000-20%

Bếp từ kết hợp

16.780.000 12.585.000-25%
19.000.000 14.250.000-25%
17.500.000 13.125.000-25%
20.900.000 17.765.000-15%
29.370.000 24.965.000-15%
14.500.000 13.050.000-10%
13.900.000 12.510.000-10%
9.990.000 8.991.000-10%
17.500.000 15.025.000-14%

Máy hút mùi

18.000.000 13.500.000-25%
10.500.000 7.875.000-25%
8.800.000 6.600.000-25%
4.500.000 3.600.000-20%
4.000.000 3.200.000-20%
3.600.000 2.880.000-20%
26.500.000 19.875.000-25%
6.200.000 4.650.000-25%
7.900.000 5.925.000-25%
8.100.000 6.075.000-25%
7.800.000 5.850.000-25%
20.000.000 15.000.000-25%

Máy rửa chén gia đình

21.230.000 19.100.000-10%
21.200.000 19.080.000-10%
24.900.000 21.165.000-15%
22.850.000 19.420.000-15%
19.800.000 16.830.000-15%
36.880.000 29.504.000-20%
25.900.000 23.310.000-10%
37.500.000 33.750.000-10%
39.800.000 35.820.000-10%
34.500.000 31.050.000-10%
35.500.000 31.950.000-10%

Chậu rửa chén đĩa

6.100.000 4.880.000-20%
5.720.000 4.576.000-20%
7.670.000 6.136.000-20%
12.980.000 10.384.000-20%
12.600.000 10.080.000-20%
12.600.000 10.080.000-20%
12.600.000 10.080.000-20%
9.900.000 7.920.000-20%
9.900.000 7.920.000-20%
8.580.000 6.864.000-20%

Các đối tác lớn

logo-bosch
logo-cata
logo-chef
logo-dmestik
logo-fagor
logo-fujoh
logo-hafle
logo-teka